Juba


Studies
  • F. Reuss, De Jubae Regis historia Romana a Plutarcho expressa (Wetzlar, 1880) [link]